Thứ ba, 23/03/2021 10:31 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu quan hệ phục vụ phát triển chính phủ điện tử, Mã số: KC.01.22/16-20

1. Tên:            Nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu quan hệ phục vụ phát triển chính phủ điện tử

2. Mã số:        KC.01.22/16-20

3. Kinh phí   

3.1. NSNN: 5.320,00            triệu đồng.    

3.2. Ngoài NSNN: 0 triệu đồng.    

4. Thời gian thực hiện:        18 tháng

5. Cq chủ trì: Viện Tích hợp hệ thống – Học viện Kỹ thuật quân sự   

6. Chủ nhiệm: TS. Trần Công Mạnh         

7. Thành viên thực hiện chính:     

7.1. TS. Trần Công Mạnh

7.2. ThS. Nguyễn Kim Thanh

7.3. TS. Tạ Minh Thanh

7.4. TS. Nguyễn Quang Uy

7.5. TS. Nguyễn Quang Thi

7.6. ThS. Nguyễn Thế Tiến

7.7. TS. Lưu Hồng Dũng

7.8. TS. Tống Minh Đức

7.9. TS. Bùi Thế Truyền

7.10. ThS. Phùng Văn Trọng

7.11. ThS. Hoàng Mạnh Cường

7.12. ThS. Nguyễn Tấn Đức

7.13. TS. Đào Tuấn Hùng

7.14. ThS. Võ Ngọc Tấn Phước

7.15. ThS. Hồ Kim Giàu     

8. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu (dự kiến)

8.1. Thời gian:           Tháng 03/2020

8.2. Địa điểm:           Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia Mã số: KC.01.22/16-20

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia Mã số: KC.01.22/16-20

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 819

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)