Thứ năm, 17/06/2021 14:37 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu hoạt động magma Neogen – Đệ Tứ khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và kế cận làm tiền đề tìm kiếm khoáng sản rắn, mã số: KC.09.31/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu hoạt động magma Neogen – Đệ Tứ khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và kế cận làm tiền đề tìm kiếm khoáng sản rắn.

Mã số: KC.09.31/16-20

Thuộc: Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”; Mã số: KC.09/16-20.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Làm sáng tỏ quy luật phân bố, nguồn gốc, điều kiện thành tạo magma Neogen – Đệ Tứ trong mối liên quan với lịch sử hình thành và tiến hoá Biển Đông

- Xác định được các tiêu chí đánh giá khu vực triển vọng khoáng sản rắn (kết hạch sắt – mangan và vỏ mangan, tổ hợp cobalt giàu sắt, tổ hợp sulfur và các kim loại quý hiếm đi kèm) liên quan tới hoạt động magma Neogen – Đệ Tứ khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và kế cận.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Hoàng

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Địa chất, Viện HLKH&CN Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện: 8.850                                            triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 8.850              triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                                 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 7/2018

Kết thúc: 12/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: Không

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Hoàng

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Viện Địa chất

2

Trần Trọng Hoà       

Phó giáo sư, Tiến sĩ khoa học

Viện Địa chất

3

Trần Tuấn Anh        

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Viện Địa chất

4

Phạm Tích Xuân      

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Viện Địa chất

5

Cung Thượng Chí    

Tiến sĩ

Viện Địa chất

6

Phạm Thị Dung        

Tiến sĩ

Viện Địa chất

7

Phạm Ngọc Cẩn       

Tiến sĩ

Viện Địa chất

8

Bùi Việt Dũng          

Tiến sĩ

Viện Dầu khí VN

9

Lê Đức Lương          

Thạc sĩ

Viện Địa chất

10

Trần Thị Hường       

Thạc sĩ

Viện Địa chất

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số đề tài: mã số: KC.09.31/16-20 (.pdf)

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số đề tài: mã số: KC.09.31/16-20 (.doc)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 894

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)