Thứ ba, 23/03/2021 10:26 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu phát triển nền tảng triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, Mã số: KC.01.23/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu phát triển nền tảng triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, Mã số: KC.01.23/16-20

Thuộc:

Chương trình: Nghiên cứu các công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử, Mã số: KC.01/16-20

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

  • Hình thành nền tảng công nghệ thông tin phục vụ triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho xây dựng cổng thông tin điện tử cấp bộ (TTĐT), ngành, tỉnh, thành phố.
  • Triển khai thử nghiệm nền tảng đã phát triển cho cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Từ Minh Phương

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                            6.125 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:               6.125 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                              0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 07 năm 2019

Kết thúc: tháng 12 năm 2020

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Từ Minh Phương

Giáo sư, tiến sĩ

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

2

Ngô Xuân Bách

Phó giáo sư, tiến sĩ

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

3

Nguyễn Duy Phương

Tiến sĩ

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

4

Nguyễn Ngọc Điệp

Tiến sĩ

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

5

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó giáo sư, tiến sĩ

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

6

Nguyễn Đình Hoá

Tiến sĩ

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

7

Phan Thị Hà

Tiến sĩ

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

8

Phan Xuân Hiếu

Phó giáo sư, tiến sĩ

Đại học Công nghệ, Đại học quốc gia Hà Nội

9

Nguyễn Lê Minh

Giáo sư, tiến sĩ

Đại học Công nghệ, Đại học quốc gia Hà Nội

10

Trần Thị Oanh

Tiến sĩ

Khoa Quốc tế, Đại học quốc gia Hà Nội

11

Đỗ Thị Liên

Tiến sĩ

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

12

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Thạc sĩ

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

13

Nguyễn Hoàng Anh

Thạc sĩ

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

14

Phạm Hồng Quảng

Thạc sĩ

Sở thông tin và truyền thông Quảng Nam

15

Tống Việt Hùng

Thạc sĩ

Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ

16

Đặng Hoàng Vũ

Tiến sĩ

Công ty cổ phần FPT


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số KC.01.23/16-20 (.pdf)

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số KC.01.23/16-20 (.doc)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 802

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)