Thứ ba, 23/03/2021 10:08 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống KIOSK chuyên dụng cho chính phủ điện tử, Mã số: KC.01.13/16-20

1.         Tên:    Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống KIOSK chuyên dụng cho chính phủ điện tử

2.         Mã số:            KC.01.13/16-20

3.         Kinh phí        

3.1.      NSNN:            4.731.000.000 đồng

3.2.      Ngoài NSNN:            không có

4.         Thời gian thực hiện:             24 tháng, từ  tháng 07/2018 đến tháng 06/2020 (đã được gia hạn đến tháng 12/2020)

5.         Cq chủ trì:     Viện Điện tử - Viễn thông

6.         Chủ nhiệm:    TS. Phạm Doãn Tĩnh

7.         Thành viên thực hiện chính:         

7.1.      Phạm Doãn Tĩnh

7.2.      Nguyễn Hữu Trung 

7.3.      Nguyễn Thanh Bình

7.4.      Tạ Thị Kim Huệ       

7.5.      Nguyễn Thị Kim Thoa        

7.6.      Ngô Vũ Đức 

7.7.      Phạm Thành Công   

7.8.      Phạm Hùng Mạnh    

7.9.      Nguyễn Thành Chuyên      

7.10.   Nguyễn Tài Hưng

7.11.   Vương Hoàng Nam  

7.12.   Nguyễn Hoàng Hải

7.13.   Nguyễn Văn Khang

7.14.   Nguyễn Khắc Kiểm

7.15.   Nguyễn Việt Hùng

7.16.   Nguyễn Văn Hào

7.17.   Nguyễn Minh Vũ

7.18.   Đỗ Mạnh Hà

8.         Tổ chức đánh giá, nghiệm thu (dự kiến)

8.1.      Thời gian:      Tháng 01/2020

8.2.      Địa điểm:       Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

9.         Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, Mã số: KC.01.13/16-20

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 729

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)