Thứ sáu, 07/08/2020 18:50 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm ứng dụng hệ thống đo và định vị từ trường trái đất dựa trên hiệu ứng Từ giảo - Áp điện và kỹ thuật GPS, Mã số: ĐTĐL.CN-02/17

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm ứng dụng hệ thống đo và định vị từ trường trái đất dựa trên hiệu ứng Từ giảo - Áp điện và kỹ thuật GPS.

- Mã số: ĐTĐL.CN-02/17

- Kinh phí: 4.990 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019 (được gia hạn đến tháng 06 năm 2020)

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đỗ Thị Hương Giang

- Các thành viên tham gia chính:

1. ThS. Vũ Nguyên Thức

2. GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

3. TS. Phùng Anh Tuấn

4. PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn

5. ThS. Nguyễn Đình Văn

6. TS. Đỗ Tử Chung

7. TS. Bùi Nguyên Quốc Trình

8. ThS. Đặng Văn Mười

9. NCS. Hồ Anh Tâm

2.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 9/2020.

tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong tệp đính kèm).

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 363

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)