Thứ năm, 06/08/2020 21:43 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Xây dựng bản đồ công nghệ cho ngành cơ khí chế tạo ô tô và máy nông nghiệp

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Xây dựng bản đồ công nghệ cho ngành cơ khí chế tạo ô tô và máy nông nghiệp

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Nhận dạng và đề xuất được các công nghệ; Xây dựng được bộ tiêu chí lựa chọn công nghệ và danh mục/cơ sở dữ liệu một số nhóm công nghệ sản xuất linh kiện, phụ kiện của công nghiệp hỗ trợ trong ngành công nghiệp điện tử.

- Đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách hỗ trợ thúc đẩy đổi mới công nghệ sản xuất linh kiện, phụ kiện của công nghiệp hỗ trợ trong ngành công nghiệp điện tử trên cơ sở danh mục đã được lựa chọn.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:  TS. Nguyễn Trường Phi

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

5. Tổng kinh phí thực hiện:  5.250.000.000 đồng.

Trong đó:   

- Kinh phí từ ngân sách SNKH:   5.250.000.000 đồng;

- Kinh phí từ nguồn khác:   0   đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu:  tháng 12 năm 2016

Kết thúc: 12 năm 2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):  gia hạn thời gian thực hiện thêm 12 tháng (2932/QĐ-BKHCN ngày 05/10/2018)

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

 

TT

Họ và tên

Tổ chức công tác

1

ThS. Nguyễn Anh Dũng

Cục ƯDPTCN

2

TS. Nguyễn Đức Hoàng

Cục ƯDPTCN

3

ThS. Nguyễn Khánh Tùng

Cục ƯDPTCN

4

TS. Nguyễn Trường Phi

Cục ƯDPTCN

5

ThS. Nguyễn Đăng Cường

Cục ƯDPTCN

6

TS. Đặng Hoàng Hợp

Cục ƯDPTCN

7

ThS. Trần Vũ Hải

Văn phòng đại diện khu vực phía Nam - Cục ƯDPTCN

8

PGS.TS Phạm Văn Hùng

Viện Cơ khí – Đại học Bách Khoa Hà Nội

9

TS. Bùi Tuấn Anh

Viện Cơ khí – Đại học Bách Khoa Hà Nội

10

TS. Nguyễn Ngọc Kiên

Viện Cơ khí – Đại học Bách Khoa Hà Nội

11

PGS.TS Vũ Toàn Thắng

Viện Cơ khí – Đại học Bách Khoa Hà Nội

12

ThS Trương Tất Thuấn

Viện TĐHKTQS

13

ThS. Nguyễn Tiến Quyết

Khoa cơ khí - Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

14

TS. Nguyễn  Văn Hải

Phòng Nghiên cứu và phát triển công nghệ y tế- Công ty LD Y học Việt - Hàn

15

PGS.TS Đặng Văn Nghìn

Viện Cơ học và Tin học ứng dụng

16

TS. Nguyễn Đức Trung Kiên

Viện Tiên tiến KH&CN – Đại học Bách khoa Hà Nội

17

TS. Bùi Bá Chính

Trung tâm đổi mới công nghệ Việt – Hàn – Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

18

ThS. Vũ Đình Đạt

Trường Đại học SPKT Hưng Yên

 
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Thời gian: Tháng 8/2020.

Địa điểm:  Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại file đính kèm)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 361

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)