Thứ năm, 06/08/2020 21:40 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm anten MIMO đa búp sóng cho hệ thống thông tin di động sau 4G", mã số NĐT.32.ITA/17

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: "Nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm anten MIMO đa búp sóng cho hệ thống thông tin di động sau 4G", mã số NĐT.32.ITA/17.

2. Kinh phí thực hiện: 3.805 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.805 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 12/2017 đến tháng 6/2020

4 Tổ chức chủ trì: Viện Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Khắc Kiểm

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 8-10/2020.

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 344

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)