Thứ sáu, 06/12/2019 16:03 GMT+7

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020

Căn cứ Quyết định số 3639/QĐ-BKHCN ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2020, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 gồm các nhiệm vụ sau:

1.  Tên nhiệm vụ:

- Nhiệm vụ KH&CN thứ nhất “Nghiên cứu hoàn thiện chiến lược chính sách, giải pháp về tiêu chuẩn, chất lượng và năng suất để nâng cao hiệu suất, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

- Nhiệm vụ KH&CN thứ haiNghiên cứu đề xuất mô hình và cơ chế khuyến khích cá nhân công bố và chia sẻ sáng kiến với cộng đồng

2. Phương thức tuyển chọn:

 Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

4. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (số 38 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội).

5. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (qua Văn phòng Học viện).

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 07 tháng 01 năm 2020, các hồ sơ gửi trực tiếp được tính theo dấu đến của Văn thư Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 07 tháng 01 năm 2020.

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trân trọng thông báo./.

Thông tin chi tiết tại Quyết định số 3638/QĐ-BKHCN ngày 04/12/2019 được đính kèm theo.

Nguồn: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Lượt xem: 14950

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)