Thứ sáu, 06/12/2019 16:01 GMT+7

Thông báo về việc phê duyệt danh mục 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (theo Quyết định số 3638/QĐ-BKHCN ngày 04/12/2019).

Thực hiện Quyết định số 3638/QĐ-BKHCN ngày 04/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2020, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau: 

Phê duyệt 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ giai đoạn 2017-2020 "Giải pháp chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động phục vụ đổi mới mô hình tăng trưởng" để xét giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2020 với các thông tin chi tiết như sau: 

Tên Nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu đề xuất các chỉ số tổng hợp phản ánh đóng góp, tác động của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam"

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 12 tháng.  

Thông tin chi tiết tại Quyết định số 3638/QĐ-BKHCN ngày 04/12/2019 được đính kèm theo.

Nguồn: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Lượt xem: 14707

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)