Thứ sáu, 06/12/2019 10:12 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu xây dựng tiêu chí, quy trình tìm kiếm, nhận dạng và lựa chọn công nghệ sản xuất linh kiện, phụ kiện của công nghiệp hỗ trợ trong ngành công nghiệp điện tử

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu xây dựng tiêu chí, quy trình tìm kiếm, nhận dạng và lựa chọn công nghệ sản xuất linh kiện, phụ kiện của công nghiệp hỗ trợ trong ngành công nghiệp điện tử

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Nhận dạng và đề xuất được các công nghệ; Xây dựng được bộ tiêu chí lựa chọn công nghệ và danh mục/cơ sở dữ liệu một số nhóm công nghệ sản xuất linh kiện, phụ kiện của công nghiệp hỗ trợ trong ngành công nghiệp điện tử.

- Đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách hỗ trợ thúc đẩy đổi mới công nghệ sản xuất linh kiện, phụ kiện của công nghiệp hỗ trợ trong ngành công nghiệp điện tử trên cơ sở danh mục đã được lựa chọn.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:  TS. Đỗ Đức Nam

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Văn phòng Hội đồng Chính sách KH&CN quốc gia

5. Tổng kinh phí thực hiện:  2.700.000.000 đồng.

Trong đó:   

- Kinh phí từ ngân sách SNKH:   2.700.000.000 đồng;

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu:  tháng 12 năm 2016

Kết thúc: 8 năm 2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):  gia hạn thời gian thực hiện thêm 8 tháng (3670/QĐ-BKHCN ngày 30/11/2018)

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

 

TT

Họ và tên

Tổ chức công tác

1.

TS. Đỗ Đức Nam

VP Hội đồng chính sách KH&CN Quốc Gia

2.

ThS. Mai Bích Ngọc

VP Hội đồng chính sách KH&CN Quốc Gia

3.

ThS. Nguyễn Hồng Anh

VP Hội đồng chính sách KH&CN Quốc Gia

4.

CN. Nguyễn Mạnh Tiến

VP Hội đồng chính sách KH&CN Quốc Gia

5.

ThS. Phạm Thị Hà

VP Hội đồng chính sách KH&CN Quốc Gia

6.

CN. Nguyễn Thị Hồng

VP Hội đồng chính sách KH&CN Quốc Gia

7.

ThS. Nguyễn Hoàng Hải

Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

8.

TS. Nguyễn Trọng Hiếu

Viện Nghiên cứu sáng chế và khai thác CN

9.

ThS. Trương Văn Công

Công ty TNHH 4P

10.

PGS.TS Phạm Ngọc Nam

Viện điện tử – Đại học Bách khoa Hà Nội

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Thời gian: Tháng 12/2019.

Địa điểm:  Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 14333

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)