Thứ hai, 05/08/2019 18:00 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu phát triển các giải pháp khai thác cơ sở dữ liệu sáng chế trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, ĐM.22.HT/16

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu phát triển các giải pháp khai thác cơ sở dữ liệu sáng chế trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, ĐM.22.HT/16

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng sáng chế phục vụ yêu cầu quản lý và đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo trong nước

- Xây dựng cơ sở dữ liệu sáng chế trong lĩnh vực cơ khí chế tạo;

- Xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ tìm kiếm, cập nhật, khai thác sáng chế;

- Phân loại, đánh giá các sáng chế trong lĩnh vực cơ khí chế tạo;

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phạm Ngọc Hiếu

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ

5. Tổng kinh phí thực hiện: 3.935,0  triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.935,0  triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu:  Tháng 12 năm 2016.

Kết thúc: Tháng 6 năm 2019.

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):  gia hạn thời gian thực hiện thêm 6 tháng (3669/QĐ-BKHCN ngày 30/11/2018)

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Chức danh, Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Phạm Ngọc Hiếu

Viện nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ (VSCCN)

2

CN. Nguyễn Công Đức

VSCCN

3

TS. Nguyễn Trọng Hiếu

VSCCN

4

TS. Nguyễn Hữu Xuyên

VSCCN

5

KS. Phạm Thanh Tùng

VSCCN

6

CN. Hà Thị Hoài Thương

VSCCN

7

KS. Nguyễn Cao Minh

VSCCN

8

TS. Nguyễn Anh Dũng

Quỹ ĐMCNQG

9

TS. Nguyễn Trường Phi

Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ

10

TS. Nguyễn Hữu Phát

Trường ĐHBK Hà Nội

11

KS. Lê Duy Thọ

Công ty CP Nghiên cứu ứng dụng và phát triển CN thông minh Bách Khoa

12

TS. Nguyễn Ngọc Kiên

Trường ĐHBK Hà Nội

13

Ths. Nguyễn Minh Quân

Trường ĐHBK Hà Nội

14

ThS. Nguyễn Thanh Tú

Cục Sở hữu trí tuệ

15

TS. Trần Thanh Tùng

Trường ĐHBK Hà Nội


II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Thời gian: Tháng 8/2019.

Địa điểm:  Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại file đính kèm)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1198

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)