Thứ năm, 01/08/2019 17:11 GMT+7

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2019

Bộ Khoa học và Công nghệ đã thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đồng chủ trì tổ chức Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2019 với các nội dung như sau:

1. Thời gian: 02 ngày, Dự kiến từ ngày 06/11/2019 đến ngày 07/11/2019.

2. Địa điểm: thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

3. Các hoạt động của Hội nghị

Phần 1: Hội thảo giám đốc các Trung tâm có chức năng Ứng dụng tiến bộ KH&CN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (Sau đây viết tắt là Trung tâm).

Chủ trì: Lãnh đạo Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ; Số lượng đại biểu 80 đại biểu; Thời gian 13h30-17h00, ngày 06/11/2019.

Phần 2: Hội nghị về Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương lần thứ 12 năm 2019.

Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; Số lượng 400 đại biểu; Thời gian 07h30-12h00, ngày 07/11/2019.

4. Nội dung chuẩn bị báo cáo

Để đảm bảo tiến độ tổ chức Hội  nghị, đề nghị các Trung tâm chuẩn bị báo cáo theo các nội dung sau:

4.1. Báo cáo hoạt động của các Trung tâm theo mẫu Báo cáo (Mẫu BM 01_BCHĐ19 và các Bảng). Đồng thời, các Trung tâm gửi bài giới thiệu về mô hình ứng dụng, chuyển giao thành công, hiệu quả sẽ tổng hợp trong Kỷ yếu và lựa chọn để trình bày báo cáo tham luận tại Hội nghị.

4.2. Báo cáo thành tích đề nghị được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Mẫu BM 02_BCTT19).

Các Biểu mẫu và phụ lục của báo cáo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ tại mục THÔNG BÁO theo địa chỉ https://www.most.gov.vn/vn/chuyen-muc/525/thong-bao.aspx hoặc Cổng thông tin điện tử của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ tại mục THƯ VIỆN TÀI LIỆU theo địa chỉ: http://www.sati.gov.vn/thu-vien.

Báo cáo đề nghị gửi về Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ theo địa chỉ: Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Phòng 1005, Tầng 10 Tòa nhà Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, trước ngày 30/8/2019. Đồng thời, gửi file mềm vào địa chỉ email: ndthang@most.gov.vn

Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Đức Thắng, Phòng Ứng dụng và Đổi mới công nghệ, điện thoại: (04).22423404, 0983.392.862.

Trân trọng cảm ơn./.           

Tệp đính kèm:

- Công văn số 303/ƯDCN-ƯDĐMCN ngày 31/7/2019.

- Thông báo số 3487/TB-BKHCN ngày 02/11/2018.

- Mẫu 1: Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018 và dự kiến kết quả năm 2019

- Mẫu 2: Báo cáo thành tích đề nghị tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN

- Phụ lục kèm theo.

Nguồn: Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

Lượt xem: 1200

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)