Thứ năm, 01/08/2019 11:41 GMT+7

Về việc kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở và Đại hội Thi đua của Bộ KH&CN lần thứ V

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thuởng Trung ương về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; căn cứ Công văn hướng dẫn số 1149/HD-BTĐKT ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo kế hoạch triển khai tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở và Đại hội Thi đua yêu nước của Bộ lần thứ V; chi tiết tại tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:
- Thông báo số 2298/BKHCN-TĐKT ngày 01/8/2019

Nguồn: Vụ Thi đua - Khen thưởng

Lượt xem: 1633

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)