Thứ ba, 18/06/2019 10:40 GMT+7

Về việc triển khai thực hiện Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Khoa học và Công nghệ

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

          Thực hiện Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 4043/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Công nghệ thông tin (TTCNTT) đề nghị các đơn vị có hệ thống thông tin tiến hành rà soát tình hình thực hiện Quy chế và báo cáo định kỳ 6 tháng năm 2019 theo mẫu tại Phụ lục I, đồng thời các đơn vị trực thuộc Bộ cử 01 lãnh đạo đơn vị và 01 cán bộ (hoặc 01 đơn vị trực thuộc) làm đầu mối giám sát an toàn thông tin mạng theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo công văn này hoặc tải bản mềm tại địa chỉ: https://www.most.gov.vn/vn/chuyen-muc/525/thong-bao.aspx.

          Báo cáo và thông tin đầu mối gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội và bản mềm Báo cáo định kỳ qua thư điện tử phongktht@most.gov.vn trước ngày 25/06/2019 để TTCNTT tổng hợp, báo cáo.

          Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Phòng Kỹ thuật hạ tầng – Trung tâm Công nghệ thông tin, số điện thoại: 024.39439060; cán bộ trực tiếp xử lý: anh Vũ Xuân Phương, số di động: 0968862986.

 Trân trọng./.

Tệp đính kèm:

- Công văn số 150/TTCNTT-KTHT ngày 14/6/2019
- Phụ lục
 

 

Nguồn: Trung tâm Công nghệ thông tin

Lượt xem: 775

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)