Thứ hai, 17/06/2019 15:42 GMT+7

Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2020 - Lĩnh vực: Thủy lợi (theo Quyết định số 1702/QĐ-BKHCN ngày 17/6/2019)

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp duy trì dòng chảy cho suối Côn Sơn thuộc khu di tích đền thờ Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương”

1. Chi tiết danh mục nhiệm vụ trong Phụ lục kèm theo Quyết định số 1702/QĐ-BKHCN ngày 17/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

4. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 16 tháng 8 năm 2019, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 16 tháng 8 năm 2019.

Tệp đính kèm:

Quyết định số 1702/QĐ-BKHCN ngày 17/6/2019 (.pdf)

Quyết định số 1702/QĐ-BKHCN ngày 17/6/2019 (.doc)

 

Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính

Lượt xem: 740

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)