Thứ năm, 13/06/2019 22:05 GMT+7

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4188/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia và Quyết định số 4189/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, Quyết định số 4188/QĐ-BKHCN hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

        1. TCVN ISO/IEC TS 17021-2:2013  / ISO/IEC TS 17021-2:2012 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 2: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường.

        2. TCVN ISO/IEC 17021-3:2015 / ISO/IEC 17021-3:2013 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 3: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.

Quyết định số 4189/QĐ-BKHCN công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

        1. TCVN ISO/IEC 17021-2:2018 / ISO/IEC 17021-2:2016 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 2: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường.

        2. TCVN ISO/IEC 17021-3:2018 / ISO/IEC 17021-3:2017 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 3: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.

        3. TCVN ISO/IEC TS 17021-9:2018 / ISO/IEC TS 17021-9:2016 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 9: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chống hối lộ

        4. TCVN ISO/IEC TR 17028:2018 / ISO/IEC TR 17028:2017 Đánh giá sự phù hợp – Hướng dẫn và ví dụ về chương trình chứng nhận dịch vụ.

Tệp đính kèm:

- Quyết định số 4188/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018

- Quyết định số 4189/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018

 

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lượt xem: 855

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)