Thứ sáu, 08/03/2019 14:31 GMT+7

Thông báo về việc góp ý dự thảo Quyết định thành lập và dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa tại Cơ quan Bộ

Thực hiện Quyết định số 3457/QĐ-BKHCN ngày 13/11/2018 của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Văn phòng Bộ đã xây dựng dự  thảo Quyết định về việc thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (gọi tắt là Bộ phận Một cửa) tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa tại Cơ quan Bộ KH&CN.

Để hoàn thiện dự thảo trước khi ban hành, Văn phòng Bộ kính đề nghị Quý đơn vị trong phạm vi quản lý của mình, có ý kiến góp ý đối với 02 dự thảo Quyết định nêu trên (dự thảo 02 Quyết định được đăng tải tại mục Thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ).

Ý kiến góp ý của Quý đơn vị đề nghị gửi về Văn phòng Bộ (qua Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, điện thoại: 024 355 606 28) trước ngày 14/3/2019 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành (bản điện tử xin gửi vào địa chỉ email: kstthc@most.gov.vn).

Văn phòng Bộ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị./.

Tệp đính kèm:

- Công văn số 73/VP-KSTTHC ngày 08/3/2019

- Dự thảo Quyết định về việc thành lập Bộ phận Một cửa

- Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa tại Cơ quan Bộ KH&CN

 

Nguồn: Văn phòng Bộ

Lượt xem: 1413

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)