Thứ ba, 25/12/2018 16:50 GMT+7

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và xây dựng phương hướng hoạt động năm 2019 của Cục ATBXHN

Ngày 24/12/2018, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và xây dựng phương hướng hoạt động năm 2019. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) Phạm Công Tạc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị có liên quan của Bộ KHCN: Đảng ủy Bộ, Thanh tra Bộ, Công đoàn Bộ, Vụ Pháp chế, Trung tâm Công nghệ thông tin, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Cục Năng lượng nguyên tử, Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Bộ Công an cùng toàn thể cán bộ công chức viên chức và người lao động của Cục ATBXHN.

Tại Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Tuấn Khải đã đọc báo cáo tổng kết những hoạt động và kết quả đạt được trong năm 2018. Trong năm vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ KHCN và sự hợp tác, hỗ trợ công tác của các đơn vị có liên quan cùng với nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong quản lý nhà nước về an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân, Cục ATBXHN đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Có thể kể đến một số kết quả nổi bật của Cục trong năm qua:

- Tổ chức thành công Hội nghị pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ 3 từ ngày 25-27/7/2018 tại Quảng Ninh. Hội nghị đã tổng kết và đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước (QLNN) về an toàn bức xạ và hạt nhân tại Việt Nam, tạo diễn đàn để các nhà quản lý và các chuyên gia kỹ thuật của Việt Nam và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về những khó khăn, tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh cho các hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử (NLNT) trên cả nước. Từ đó, Hội nghị đã đề ra các giải pháp, kế hoạch nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

- Ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KHCN và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế, Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ KHCN ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế. Hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình xem xét, ký ban hành: Thông tư của Bộ trưởng Bộ KHCN quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ thay thế cho các Thông tư 23/2010/TT-BKHCN, Thông tư 13/2015/TT-BKHCN và Thông tư 05/2017/TT-BKHCN; Nghị định của Chính phủ Quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử và Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện, ứng phó với các nguy cơ, sự cố hoá học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2018-2025.

- Xử lý nhanh chóng, kịp thời, chất lượng hồ sơ cấp phép. Tính đến ngày 30/11/2018, Cục ATBXHN đã cấp 978 giấy phép (tăng ~ 17% so với cùng kỳ năm 2017), trình Lãnh đạo Bộ ký và ban hành 19 giấy phép và 758 chứng chỉ nhân viên bức xạ; tiếp nhận, xử lý và phê duyệt 215 kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở; hướng dẫn, tổ chức thẩm định và trình Bộ trưởng phê duyệt đối với 06 kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cục đã thực hiện thẩm định và cấp 65 giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (tăng 50% so với cùng kỳ năm 2017) và 92 chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cấp phép - dịch vụ công trực tuyến để đưa vào sử dụng trong năm 2019 theo chỉ đạo của Bộ và Chính phủ và phối hợp xây dựng, hoàn thiện phần mền ASEAN một cửa để cấp phép trực tuyến đối với hoạt động xuất, nhập khẩu chất phóng xạ.

- Năm 2018, Cục ATBXHN đã triển khai 18 đoàn thanh tra với tổng số 79 cơ sở trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố, trong đó, 71 cơ sở được thanh tra theo kế hoạch và 08 cơ sở được thanh tra đột xuất. Trọng tâm thanh tra năm 2018 tập trung vào các cơ sở lớn sử dụng, lưu giữ nhiều nguồn phóng xạ, các cơ sở mới được cấp phép sử dụng nguồn phóng xạ, các cơ sở không gửi báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ định kỳ, các cơ sở hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử nhằm chấn chỉnh một số tồn tại trong việc cung cấp dịch vụ của các cơ sở này đã được phát hiện qua công tác thanh tra và công tác quản lý. 

- Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục đã phối hợp với Viện NLNTVN tổ chức và tiến hành thu gom hàng chục nguồn phóng xạ tại các cơ sở có nguy cơ cao về mất an ninh nguồn phóng xạ về 02 cơ sở lưu giữ tạm thời. Năm 2018, Cục đã tham gia phối hợp cùng các chuyên gia IAEA để triển khai tháo dỡ, điều kiện hóa các nguồn phóng xạ đã qua sử dụng đang được lưu giữ tại 02 đơn vị thuộc Viện NLNTVN theo dự án RAS/9/085 về tăng cường cơ sở hạ tầng quản lý chất thải phóng xạ tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Qua dự án đã có 913 nguồn phóng xạ đã qua sử dụng đã được tháo dỡ, đưa vào điều kiện hóa trong điều kiện bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ.

- Cục ATBXHN đã triển khai và thực hiện tốt các hoạt động trong khuôn khổ các điều ước quốc tế về an toàn, an ninh và không phổ biến hạt nhân mà Việt Nam là thành viên. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế song phương và đa phương, tập trung chủ yếu vào việc nâng cao năng lực cán bộ và góp phần củng cố công tác đảm bảo an toàn, an ninh và không phổ biến hạt nhân và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.
 

Về phương hướng hoạt động năm 2019, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Cục sẽ tập trung triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử ngay sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành; duy trì hoạt động thẩm định cấp phép, kịp thời xử lý, tháo gỡ các bất cập, kiến nghị các biện pháp cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động thẩm định cấp phép; hoàn thiện và đưa hệ thống cấp phép trực tuyến vào áp dụng theo đúng lịch trình và tiến độ thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân. Năm 2019, Cục ATBXHN dự kiến thanh tra 70 cơ sở theo kế hoạch. Trọng tâm kế hoạch thanh tra năm 2019 tập trung vào các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh nguồn phóng xạ; các đơn vị có nhiều loại hình hoạt động bức xạ; các đơn vị hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; các đơn vị không thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra những năm qua và một số đơn vị phức tạp. Đặc biệt, năm 2019 sẽ thanh tra chuyên sâu một số bệnh viện có hoạt động y học hạt nhân và xạ trị.

 Hội nghị cũng lắng nghe những ý kiến đóng góp quý báu của đại diện các đơn vị trong và ngoài Bộ về các hoạt động của Cục trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và các nhân có những thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018. Cục đã quyết định khen thưởng 08 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 93 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 28 cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 14 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Công Tạc biểu dương những thành tích mà Cục đã đạt được và nghi nhận sự đóng góp của toàn thể công chức, viên chức và người lao động vào thành tích chung của Cục. Đồng thời, Thứ trưởng cũng có ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ trong năm tới. Bên cạnh các nhiệm vụ về tăng cường công tác đảm bảo an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh nguồn phóng xạ; đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, trong năm 2019, Cục ATBXHN cần phối hợp với Viện NLNTVN, Cục NLNT và các đơn vị trong Bộ, tập trung triển khai công tác chuẩn bị cho Dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân (RCNEST). Đây là dự án lớn có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành NLNT Việt Nam. Thực hiện tốt RCNEST sẽ là bước chuẩn bị, là hình mẫu cho các dự án trong tương lai. Thứ trưởng cũng mong muốn, Lãnh đạo Cục, mỗi công chức viên chức và người lao động Cục ATBXHN nỗ lực, tích cực và nhiều năng lượng hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt cho Cục ATBXHN, Cục trưởng Nguyễn Tuấn Khải đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ KHCN và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng liên quan đã tạo điều kiện thuận lợi để Cục ATBXHN đạt được những thành tích nói trên. Tuy còn có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy nhân sự chưa ổn định nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo và tích cực công tác của tập thể cán bộ nhân viên Cục, Cục ATBXHN tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm 2019./.

Nguồn: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Lượt xem: 2012

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)