Kết nối chuyển giao công nghệ cho ngành sản xuất hoa

Trong khuôn khổ tuần lễ “Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2020” của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sáng ngày 30/10/2020, Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ, Viện Ngiên cứu Rau quả và Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo “Kết nối chuyển giao công nghệ cho ngành sản xuất hoa của Việt Nam”.
Ngày 31/10/2020   |Xem tiếp

Chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Thay mặt Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương tham luận tại Đại hội với chủ đề “Chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch”, đồng chí Bùi Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, trong những năm gần đây, cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của Đảng diễn ra trong bối cảnh phức tạp của thế giới và thực tiễn phát triển, sôi động, mới mẻ của đất nước sau 35 năm đổi mới.
Ngày 30/10/2020   |Xem tiếp