Viện Ứng dụng Công nghệ tham dự Hội thảo “Du lịch – Cơ hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên tiềm năng, lợi thế vùng đồng bằng sông Cửu Long”

Nhận lời mời tham dự Hội thảo “Du lịch – Cơ hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên tiềm năng, lợi thế vùng đồng bằng sông Cửu Long” trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long – năm 2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng, ngày 10/11/2019, đoàn công tác của Viện Ứng dụng Công nghệ do GS.TS Lê Hùng Lân, Viện trưởng, dẫn đầu đã có mặt tại thành phố Sóc Trăng, tham gia các nội dung của Hội thảo.
Ngày 12/11/2019   |Xem tiếp