Cục Sở hữu trí tuệ chính thức triển khai dự án Nâng cao năng lực thẩm định đơn sáng chế do JICA tài trợ

Ngày 04/5/2021 tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam chính thức tuyên bố bắt đầu triển khai Dự án “Nâng cao năng lực xử lý đơn sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ”.
Ngày 05/05/2021   |Xem tiếp