Thứ hai, 24/12/2018 16:14 GMT+7

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Bộ KH&CN

Sáng 24/12/2018, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Bộ KH&CN.


Toàn cảnh Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Bộ KH&CN

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, các Thứ trưởng, Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ, Thủ trưởng các đơn vị  trực thuộc Bộ, Tổng giám đốc, Bí thư cấp ủy của doanh nghiệp trực thuộc Bộ, Trưởng các tổ chức đoàn thể của Bộ (Công đoàn, Đoàn Thanh niên) đã tham dự Hội nghị.

Các lãnh đạo Bộ KH&CN được lấy phiếu tín nhiệm lần này gồm: Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Trần Văn Tùng và Thứ trưởng Phạm Công Tạc.
 


Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị
 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã thông báo lại những nội dung chính trong Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Bộ KH&CN được thực hiện theo Quyết định số 262-QĐ/TW năm 2014 của Bộ Chính trị. Đồng thời, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Lãnh đạo Bộ; giúp cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, thực thi chức trách nhiệm vụ được giao, là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, sắp xếp cán bộ. Bộ trưởng cũng cho biết, kết quả phiếu tín nhiệm cũng giúp Lãnh đạo Bộ KH&CN nhìn nhận, đánh giá, rút kinh nghiệm để thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tốt hơn trong thời gian tới.
 


Lãnh đạo Bộ KH&CN bỏ phiếu tại Hội nghị

Sau khi nghe phổ biến, quán triệt quy định lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu tham dự Hội nghị đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng. Phiếu tín nhiệm có 3 mức đánh giá: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp và tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo Bộ KH&CN đã thành công tốt đẹp./.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 2893

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)