Thứ năm, 10/06/2021 10:36 GMT+7

Thông báo về việc nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia: Nghiên cứu công nghệ, thiết kế chế tạo hệ thống cấp đông nhanh trực tiếp bằng chất tải lạnh lỏng, ứng dụng trong chế biến một số loại thuỷ sản, mã số ĐTĐL.CN-38/17

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên đề tài, mã số:

Nghiên cứu công nghệ, thiết kế chế tạo hệ thống cấp đông nhanh trực tiếp bằng chất tải lạnh lỏng, ứng dụng trong chế biến một số loại thuỷ sản, mã số ĐTĐL.CN-38/17

Thuộc: Nhiệm vụ độc lập cấp Quốc gia

2. Mục tiêu đề tài:

2.1. Mục tiêu chung:

Làm chủ được công nghệ, thiết kế chế tạo được hệ thống thiết bị cấp đông nhanh sử dụng chất tải lạnh lỏng, bước đầu đưa vào ứng dụng ở quy mô công nghiệp nhằm đánh giá được tính hiệu quả và khả năng phát triển công nghệ trong chế biến nông thủy sản phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Làm chủ được công nghệ sản xuất chất tải lạnh lỏng, ứng dụng phù hợp cho hệ thống thiết bị cấp đông một số loại thủy sản đảm bảo ATTP và thân thiện với môi trường.

- Làm chủ được công nghệ cấp đông nhanh sử dụng chất tải lạnh lỏng cho 4 loại thủy sản (cá ngừ phi lê, tôm thẻ chân trắng, mực ống và hàu), đảm bảo chất lượng xuất khẩu với GTGT tối thiểu 10% so với công nghệ cấp đông IQF.

- Thiết kế, chế tạo thành công hệ thống thiết bị cấp đông nhanh sử dụng chất tải lạnh lỏng, công suất 500kg/giờ, giảm ít nhất 20% năng lượng cấp đông so với công nghệ cấp đông buồng ABS.

- Xây dựng được mô hình ứng dụng đồng bộ công nghệ và hệ thống thiết bị cấp đông nhanh bằng chất tải lạnh lỏng để chế biến 4 loại thủy sản xuất khẩu (cá ngừ phi lê, tôm thẻ chân trắng, mực ống và hàu), quy mô 1500 tấn sản phẩm/năm.

3. Chủ nhiệm đề tài:  PGS. TS. Phạm Anh Tuấn

4. Tổ chức chủ tài nhiệm vụ: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                 13.600 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:               10.600 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                      3.000 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Từ tháng 09 năm 2017

Kết thúc: Tháng 02 năm 2020

Thời gian thực tế được điều chỉnh bởi cơ quan có thẩm quyền: đến tháng 2 năm 2021

7. Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức nghiệm thu: tháng 7/2021 tại Hà Nội, Phú Yên.

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

Đề tài đã hoàn thành 07 sản phẩm dạng I gồm Hệ thống thiết bị cấp đông nhanh bằng chất tải lạnh lỏng, môi chất tải lạnh lỏng, các sản phẩm thủy sản cá Ngừ, Tôm, Mực Hàu ứng dụng công nghệ và thiết bị của đề tài và 10 sản phẩm dạng II. Đặc biệt đã đi vào thực tế được 05 sản phẩm khoa học của đề tài và có 11 sản phẩm khoa học sẵn sàng chuyển giao.

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Đề tài góp phần làm phong phú thêm cơ sở khoa học và dữ liệu về lĩnh vực cấp đông bằng chất tải lạnh lỏng được điều chế từ ethanol và ứng dụng trong cấp đông thủy sản. Trong đó đưa ra cơ sở khoa học trong điều chế chất tải lạnh lỏng được điều chế từ ethanol, mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố kỹ thuật cơ bản (tốc độ đối lưu của chất tải lạnh lỏng, nhiệt độ chất tải lạnh lỏng, độ dầy lớp vật liệu bao gói, kích thước nguyên liệu) đến chất lượng sản phẩm (cấu trúc mô tế bào và tính chất hoá lý của cá ngừ ) trong quá trình cấp đông bằng chất tải lạnh lỏng.

3. Về hiệu quả kinh tế-xã hội:

3.1. Hiệu quả kinh tế

Năng suất cấp đông bằng chất tải lạnh lỏng được điều chế từ ethanol đạt 500 kg sản phẩm/h, điện năng tiêu hao là 125 KWh; chi phí điện năng tiêu hao cho cả hệ thống là 500 đ/kg sản phẩm. Chi phí bổ sung dung dịch tải lạnh lỏng tính cho 1 năm hoạt động hết công suất: 80.000.000 đồng trên lượng sản phẩm cấp đông được đưa vào cấp đông là 1.200.000 tấn, chi phí tính cho 1 kg sản phẩm là ≈ 67,0 đồng. Tổng chi phí tính cho 1 kg sản phẩm từ tiêu hao điện năng và dung dịch cấp bổ sung là: 567,0 đồng.

 Trong khi cấp đông bằng hệ thống thiết bị IQF với năng suất 350÷400 kg sản phẩm/giờ (tuỳ vào sản phẩm, với cá ngừ chỉ đạt 350 kg sp/giờ), mức tiêu thụ điện năng là 300 KWh, chi phí điện năng tiêu hao tính cho 1 kg sản phẩm dao động từ 1500 ÷ 1715 đồng. Việc cấp đông bằng hệ thống thiết bị cấp đông bằng chất tải lạnh lỏng có chi phí tiêu hao là 33,0÷37,8% so với công nghệ cấp đông IQF, giảm được 62,2÷67,0% chi phí năng lượng và nguyên vật liệu.

3.2. Hiệu quả xã hội

Kết quả của đề tài góp phần tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng sản xuất và phát triển thị trường, tạo được nhiều công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần đáp ứng nhu cầu đầu tư đổi mới công nghệ và quy mô sản xuất của doanh nghiệp, nâng cao được chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tăng GTGT và tính cạnh tranh của các mặt hàng thủy sản lạnh đông xuất khẩu, góp phần tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm thủy sản biển Việt Nam trên thị trường Quốc tế.

Tệp đính kèm:

Báo cáo tự đánh giá kết quả nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số ĐTĐL.CN-38/17

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 218

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)