Thứ ba, 08/06/2021 17:12 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các cảm biến để xây dựng hệ thống thiết bị đo nồng độ khí thải và điều khiển quá trình đốt cháy nhiên liệu, mã số: KC05.13/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các cảm biến để xây dựng hệ thống thiết bị đo nồng độ khí thải và điều khiển quá trình đốt cháy nhiên liệu, mã số: KC05.13/16-20.

Thuộc:

- Chương trình: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng, mã số KC.05/16-20   

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Làm chủ thiết kế và chế tạo được các cảm biến đo nồng độ khí thải (O2, CO, CO2, NOx, HC) hoạt động ở nhiệt độ cao phù hợp để xây dựng hệ thống thiết bị đo nồng độ khí thải và điều khiển quá trình đốt cháy nhiên liệu nhằm tiết kiệm nhiên liệu.

- Xây dựng và ứng dụng được hệ thống thiết bị đo nồng độ khí thải và điều khiển quá trình đốt cháy nhiên liệu than đá trong hệ thống lò nung ủ Clinker của nhà máy sản xuất xi măng nhằm tiết kiệm nhiên liệu đầu vào.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hồ Trường Giang

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học vật liệu

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                       8.145                       triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 7.830                triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                    315                      triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 6/2018

Kết thúc: tháng 11/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: 4/2021

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên,

học hàm học vị

Chức danh thực hiện đề tài2

Tổ chức công tác

1

TS. Hồ Trường Giang

Chủ nhiệm

Viện Khoa học vật liệu

2

ThS. Giang Hồng Thái

Thư ký

Viện Khoa học vật liệu

3

ThS. Phạm Quang Ngân

Thành viên chính

Viện Khoa học vật liệu

4

KS. Lê Ngọc Thành Vinh

Thành viên chính

Viện Khoa học vật liệu

5

TS. Nguyễn Trọng Thành

Thành viên chính

Viện Khoa học vật liệu

6

TS. Nguyễn Trung Hiếu

Thành viên chính

Viện Khoa học vật liệu

7

KTV. Nguyễn Phúc Hải

Thành viên chính

Viện Khoa học vật liệu

8

TS. Đỗ Thị Anh Thư

Thành viên chính

Viện Khoa học vật liệu

9

CN. Lê Anh Đức

Thành viên chính

Viện Khoa học vật liệu

10

ThS. Nguyễn Ngọc Khải

Thành viên chính

Đại học Hàng Hải Việt Nam

11

TS. Vũ Thị Thái Hà

Thành viên chính

Viện Khoa học vật liệu

12

ThS. Phạm Đình Tuân

Thành viên chính

ĐH Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội

13

ThS. Nguyễn Trung Kiên

Thành viên chính

Viện Khoa học vật liệu

14

ThS. Đoàn Tuấn Anh

Thành viên chính

Viện Khoa học vật liệu

15

KS. Nguyễn Ngọc Linh

Thành viên chính

Công ty CP ximăng VICEM Sông Thao


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC05.13/16-20 (.pdf)

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC05.13/16-20 (.doc)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 179

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)