Thứ sáu, 09/04/2021 10:49 GMT+7

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2022

       Kính gửi:   

-  Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;

                          -  Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

                      

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, ngày 15 tháng 7 năm 2020 Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 2062/BKHCN-KHTC hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là các bộ, cơ quan trung ương và địa phương) xây dựng khung kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) 5 năm 2021 - 2025.  

Hiện nay, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã và đang triển khai kế hoạch KH&CN năm 2021. Dự kiến vào khoảng tháng 5 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Trước bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường do tác động của dịch bệnh, nhằm chủ động và bảo đảm tiến độ xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH, CN & ĐMST) và dự toán ngân sách nhà nước về KH&CN năm 2022 theo quy định, Bộ KH&CN hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại các tệp đính kèm.

- Công văn số 718/BKHCN-KHTC ngày 31/3/2021 (.pdf)

- Công văn số 718/BKHCN-KHTC ngày 31/3/2021 (.doc)

- Phụ lục Công văn số 718/BKHCN-KHTC ngày 31/3/2021 (.doc)

 

Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính

Lượt xem: 1800

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)