Thứ tư, 16/12/2020 15:43 GMT+7

Đánh giá, nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển cây riềng ấm (Alpinia zerumbet. Pers) để sản xuất nguyên liệu làm thực phẩm chức năng”

Ngày 04/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu phát triển cây riềng ấm (Alpinia zerumbet. Pers) để sản xuất nguyên liệu làm thực phẩm chức năng”. Chủ nhiệm Đề tài TS. Phạm Thị Mỹ Phương và cơ quan chủ trì là Viện Nghiên cứu và Phát triền Vùng.

 

Hội đồng nghiệm thu Đề tài gồm có 07 thành viên do GS. TS. Nguyễn Văn Tuất – Chuyên gia độc lập làm chủ tịch Hội đồng và chủ trì phiên họp.

Tại buổi họp, Hội đồng đã nghe TS. Phạm Thị Mỹ Phương, đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện và kết quả của đề tài. Đề tài đã được triển khai đúng tiến độ trong 02 năm (2018 – 2020) và đạt được những kết quả như sau:

- 03 báo cáo: Báo cáo xác định độc tính cấp và bán trường diễn của bột riềng ấm; Báo cáo hoạt tính hạ glucose máu; Báo cáo phân tích hoạt chất có trong lá và bột.

- 02 tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở của nguyên liệu (lá); Tiêu chuẩn cơ sở của bột riềng ấm.

- 04 quy trình: Quy trình nhân giống vô tính cây riềng ấm; Quy trình nhân giống hữu tính cây riềng ấm; Quy trình trồng, thu hái, sơ chế, bảo quản riềng ấm; Quy trình sản xuất bột riềng ấm.

- 02 mô hình:

+ Mô hình trồng cây riềng ấm quy mô 1ha được triển khai tại huyện Bắc Sơn – Lạng Sơn.

+ Mô hình vườn giống gốc cây riềng ấm quy mô 300m2 được triển khai tại huyện Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc.

- 10 kg bột lá riềng ấm (đạt tiêu chuẩn cơ sở).

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

- 02 bài báo khoa học.

Hội đồng đánh giá cao kết quả mà nhóm nghiên cứu đã đạt được. Nội dung và phương pháp đáp ứng đúng yêu cầu đề ra. Đặc biệt, các phương pháp trong sản xuất và đánh giá chất lượng của cây riềng ấm có mức độ tin cây cao, khả năng chuyển giao công nghệ ra sản xuất là hoàn toàn khả thi.
 

Hội đồng cũng khuyến nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện công nghệ, sản xuất thử nghiệm sản phẩm bột riềng ấm trước khi đưa vào thương mại hóa sản phẩm.

Sau quá trình làm việc, đại diện Hội đồng nghiệm thu công bố kết quả kiểm phiếu. Theo đó, tất cả các thành viên trong Hội đồng đều thông qua phiếu đánh giá với 7/7 phiếu đồng ý đề tài đạt yêu cầu và chỉnh sửa một số nội dung theo yêu cầu của Hội đồng, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định công nhận kết quả của Đề tài./.

Nguồn: Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

Lượt xem: 688

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)