Thứ ba, 31/03/2020 16:58 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngày 30/03/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 228/QĐ-LHHVN ngày 24/3/2020 về việc giải thể Trung tâm Phát triển cộng đồng Minh Việt.

Trung tâm Phát triển cộng đồng Minh Việt được thành lập theo Quyết định số 962/QĐ-LHHVN ngày 28/12/2015 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1549 cấp ngày 17/3/2016 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Đề nghị Trung tâm Phát triển cộng đồng Minh Việt nộp lại Bộ Khoa học và Công nghệ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp và thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 366

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)