Thứ sáu, 27/03/2020 23:49 GMT+7

Bản mô tả mẫu cho đơn đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích

Nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ đăng tải bản mô tả mẫu về đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích. Theo đó người dùng tin có thể tải tài liệu về để tham khảo trước khi nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, cụ thể:

- Bản mô tả mẫu về hợp chất;

- Bản mô tả mẫu về chế phẩm;

- Bản mô tả mẫu về cơ cấu;

- Bản mô tả mẫu về quy trình;

- Bản mô tả mẫu về thiết bị.

Tham khảo các Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích được công bố hàng tháng.

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Lượt xem: 698

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)