Thứ tư, 26/02/2020 16:12 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia: Nghiên cứu định hướng giải pháp khai thác, sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên nước khoáng, nước nóng lãnh thổ Việt Nam

a/ Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu định hướng giải pháp khai thác, sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên nước khoáng, nước nóng lãnh thổ Việt Nam

- Mã số: ĐTĐL-CN.25/15

- Kinh phí: 8.611,12 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2015 đến tháng 11/2019

- Tổ chức chủ trì: Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Trung- Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Chủ nhiệm đề tài: TS Hồ Minh Thọ

- Các thành viên tham gia chính:

1. TS Hồ Minh Thọ, Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Trung

2. ThS Nguyễn Chí Nghĩa, Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Bắc

3. TS Võ Công Nghiệp, Hội Địa chất thuỷ văn Việt Nam

4. ThS Nguyễn Thạc Cường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

5. TS Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

6. TS Đặng Đức Nhận, Hội Địa chất thuỷ văn Việt Nam

7. KS Vũ Ngọc Trân, Hội Địa chất thuỷ văn Việt Nam

8. TS Trần Minh, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam- Bộ Thông tin và Truyền thông

9. ThS Hồ Văn Thuỷ, Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia

10.  ThS Hoàng Huy Ích, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam

b/ Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 4 năm 2020, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

c/ Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo)

Báo cáo kết quả tự đánh giá đề tài.

 

Nguồn: Vụ Phát triển KH&CN địa phương

Lượt xem: 252

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)