Thứ tư, 26/02/2020 16:10 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia "Các rào cản tài chính, tiền tệ đối với sự phát triển Doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng, những vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục”, mã số KX.01.18/16-20

I. Thông tin chung:

1.1. Tên đề tài: " Các rào cản tài chính, tiền tệ đối với sự phát triển Doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng, những vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục

1.2. Mã số: KX 01.18/16-20

1.3. Kinh phí thực hiện: 2.800 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.800 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.4 Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2019, Gia hạn từ tháng 8/2019 đến 31/12/2019

1.5 Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

1.6. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Tô Trung Thành

1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:

TT

Họ và tên

Chức danh

KH, học vị

Cơ quan công tác

  1.  

 Tô Trung Thành

PGS.TS

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

  1.  

 Nguyễn Việt Hùng

PGS.TS

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

  1.  

Võ Trí Thành

TS

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW

  1.  

Phạm Thế Anh

PGS.TS

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

  1.  

Lê Thanh Tâm

PGS.TS

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

  1.  

Nguyễn Thị Minh Huệ

PGS.TS

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

  1.  

Vũ Sỹ Cường

PGS.TS

Học Viện Tài Chính

  1.  

Nguyễn Thị Thanh Huyền

TS

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

  1.  

Đinh Tuấn Minh

ThS

Viện Chiến lược và chính sách khoa học và Công nghệ

  1.  

Đậu Anh Tuấn

ThS

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:       

2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 3 năm 2020.

2.2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 233

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)