Thứ hai, 24/02/2020 10:36 GMT+7

Đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2020

Thực hiện Quyết định số 1797/QĐ-BKHCN ngày 27/6/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (KH&CN), Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thông báo đăng ký nhu cầu tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2020. Thông tin chi tiết tại file PDF đính kèm theo.

Tệp đính kèm:

Công văn 62/HVKHCN ngày 20/02/2020

Mẫu đăng ký tham dự

 

Nguồn: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Lượt xem: 578

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)