Thứ năm, 20/02/2020 11:19 GMT+7

Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc ban hành Quy chế về hoạt động tư vấn trong giải quyết khiếu nại liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc ban hành Quy chế về hoạt động tư vấn trong giải quyết khiếu nại liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Thông tin cụ thể được nêu tại Quyết định số 362/QĐ-SHTT ngày 12/02/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ.

Toàn văn Quyết định số 362/QĐ-SHTT và Quy chế về hoạt động tư vấn trong giải quyết khiếu nại liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp có thể tải về tại đây.

 

 

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Lượt xem: 4375

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)