Thứ sáu, 07/06/2019 16:48 GMT+7

Về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2019 và đề xuất nhu cầu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2020

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 1679

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)