Thứ sáu, 07/06/2019 11:06 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam

Ngày 06/6/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 54-2019/QĐ-HKHTLGDVN ngày 03/6/2019 về việc giải thể Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ hòa nhập Ánh Bình Minh.

Lý do giải thể: Trung tâm hoạt động không hiệu quả.

Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ hòa nhập Ánh Bình Minh được thành lập theo Quyết định số 55-2016/QĐ-TWH ngày 10/10/2016 của Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1663 ngày 8/11/2016 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Trụ sở: Xóm 12, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Giám đốc: Vũ Thị Vinh.

Đề nghị các tổ chức nêu trên nộp lại Bộ Khoa học và Công nghệ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp và thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

 

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 866

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)