Thứ sáu, 12/04/2019 14:14 GMT+7

Thông tin Kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể”, Mã số: ĐTĐL.CN-34/16

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

- Mã số: ĐTĐL.CN-34/16

- Kinh phí: 4.200 triệu đồng

- Thời gian thực hiện:

+ Theo Hợp đồng đã ký kết: từ tháng 10/2016 đến tháng 09/2018

+ Thực tế thực hiện: từ tháng 10/2016 đến tháng 03/2019

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Công nghệ, Đại học quốc gia Hà Nội

- Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Lê Thanh Hà

- Các thành viên tham gia chính:

1. PGS. TS. Bùi Thế Duy

2. PGS. TS. Lê Thanh Hà

3. TS. Vũ Thị Hồng Nhạn

4. TS. Ma Thị Châu

5. TS. Ngô Thị Duyên

6. TS. Trần Quốc Long

7. PGS. TS. Đinh Quang Trung

8. TS. Nguyễn Thị Ngân

9. PGS. TS. Hà Hải Nam

10. TS. Nông Thị Hoa

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Tháng 04 năm 2019, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 859

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)