Thứ tư, 10/04/2019 14:16 GMT+7

Danh sách các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN tháng 03 năm 2019

TT

Tên tổ chức

Cấp mới

Thay đổi, bổ sung

Ghi chú

1

Trung tâm Nghiên cứu môi trường và biến đổi khí hậu Việt Xanh

x

 

 

2

Trung tâm Tư vấn, đào tạo quản lý và thông tin dữ liệu

 

x

 

3

Viện Ứng dụng công nghệ thông tin và bức xạ

x

 

 

4

Văn phòng Đại diện KITECH

 

x

 

5

Trường Đại học công nghiệp thực phẩm tp Hồ Chí Minh

x

 

 

6

Trung tâm hỗ trợ, chuyển giao công nghệ hoa, sinh vật cảnh và phát triển nông thôn

x

 

 

7

Trung tâm Hợp tác phát triển ICT

x

 

 

8

Viện Công nghệ khoáng sản, luyện kim và môi trường SIERRA

 

x

 

9

Viện Khoa học và Công nghệ

x

 

 

10

Viện Kiểm định thiết bị và đo lường

 

x

 

11

Viện quản lý đầu tư xây dựng

 

x

 

12

Viện Muối biển sinh thái Việt Nam

x

 

 

13

Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng tâm lý - giáo dục Ban Mai

x

 

 

14

Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng khoa học tâm lý - giáo dục CHIC

x

 

 

15

Trung tâm Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm HPLAB

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1530

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)