Thứ hai, 14/06/2021 15:07 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “ Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất thuốc viên nén paracetamol 500 mg giải phóng nhanh”, mã số KC.10.DA02/16-20

Tổng kinh phí: 10.650 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:                    2.430 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:                              8.220 triệu đồng

Thời gian thực hiện: Từ tháng 06/2018 đến hết tháng 02/2021;

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Tạ Mạnh Hùng;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Tạ Mạnh Hùng

Tiến sỹ

Cục quản lý Dược

2

Lê Quang Thảo

Tiến sỹ

Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương

3

Đoàn Cao Sơn

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương

4

Trần Việt Hùng

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Viện Kiểm nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh

5

Nguyễn Ngọc Chiến

Giáo sư, Tiến sỹ

Trường Đại học Dược Hà Nội

6

Dương Minh Tân

Thạc sỹ

Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương

7

Vũ Đoàn Huy

Thạc sỹ

Viện Kiểm nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh

8

Đào Danh Sơn

Tiến sỹ

Công ty Cổ phần tập đoàn Merap

9

Nguyễn Đức Thịnh

Dược sỹ

Công ty Cổ phần tập đoàn Merap

 

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 06/2020, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đánh giá tại tệp đính kèm.

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, mã số KC.10.DA02/16-20

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, mã số KC.10.DA02/16-20

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 802

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)