Thứ hai, 29/03/2021 09:45 GMT+7

Thông báo lần thứ 3 về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN quốc gia (Quyết định số 1528/QĐ-BKHCN ngày 04/6/2020)

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo lần thứ 3 về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu phát triển du lịch biển đảo bền vững gắn với bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên ở tỉnh Quảng Ngãi và vùng lân cận” bắt đầu từ năm 2021 trên cơ sở danh mục nhiệm vụ đã được phê duyệt tại Quyết định số 1528/QĐ-BKHCN ngày 04/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ nhiệm vụ tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 28 tháng 5 năm 2021, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 28 tháng 5 năm 2021.

Danh mục nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo.

Tệp đính kèm:

Quyết định số 1528/QĐ-BKHCN ngày 04/6/2020 (.pdf)

Quyết định số 1528/QĐ-BKHCN ngày 04/6/2020 (.doc)

Phụ lục Quyết định số 1528/QĐ-BKHCN ngày 04/6/2020 (.doc)

Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính

Lượt xem: 405

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)