Thứ ba, 16/03/2021 14:40 GMT+7

Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ nhu cầu phát triển

Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia do Chính phủ ban hành, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã dự thảo và trình UBND TP Hà Nội Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Công nhân tại Công ty TNHH SX và DVTM Kim Long (Cụm công nghiệp Từ Liêm, Hà Nội) vận hành hệ thống sản xuất tự động qua máy tính.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, TP Hà Nội phát triển mạnh mẽ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền thành phố; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; phương thức sống, làm việc của người dân; phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp; góp phần đưa TP Hà Nội phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực ASEAN và quốc tế. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “Xanh - Thông minh - Hiện đại” với chuyển đổi số là nền tảng phát triển, đổi mới sáng tạo.

Chương trình chuyển đổi số TP Hà Nội nhằm thực hiện "mục tiêu kép" vừa phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có năng lực toàn cầu. 

Cụ thể, đến năm 2025, Hà Nội thuộc nhóm năm địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, về công nghệ thông tin, về chỉ số cạnh tranh, về đổi mới sáng tạo, về an toàn, an ninh mạng. Hà Nội đứng trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông - Nam Á về Khoa học dữ liệu (Data Science) và Trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong đó, về phát triển Chính quyền số, thành phố phấn đấu 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4. 90% hồ sơ công việc tại cấp thành phố, 80% hồ sơ cấp huyện và 60% hồ sơ cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm. 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin. Cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử của thành phố trước năm 2025, hướng tới hình thành chính quyền số TP Hà Nội…

Về phát triển kinh tế số, Hà Nội đặt mục tiêu nâng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP chiếm khoảng 30%. Tốc độ tăng năng suất lao động từ 7 đến 7,5%. Đồng thời, hoàn thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố.

Về nhiệm vụ phát triển xã hội số, đến năm 2025, hạ tầng băng thông rộng sẽ phủ hơn 80% hộ gia đình, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại di động thông minh; mọi người dân được truy cập In-tơ-nét băng rộng với chi phí thấp. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử hơn 50%.

Đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu thuộc nhóm ba địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, về công nghệ thông tin, về chỉ số cạnh tranh, về đổi mới sáng tạo, về an toàn, an ninh mạng với nhiều chỉ tiêu quan trọng như: 100% hồ sơ công việc tại cấp thành phố và cấp huyện được xử lý trên môi trường mạng; giá trị của kinh tế số chiếm hơn 40% GRDP của TP Hà Nội; Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt hơn 80%.

Để thực hiện các mục tiêu trên, TP Hà Nội tập trung vào ba trụ cột chính gồm: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể liên quan đến: chuyển đổi nhận thức; kiến tạo thể chế; phát triển hạ tầng và nền tảng số; thông tin và dữ liệu số; hoạt động chuyển đổi số; an toàn, an ninh mạng; đào tạo và phát triển nhân lực…

Liên kết nguồn tin:

https://nhandan.com.vn/thong-tin-so/ha-noi-day-manh-chuyen-doi-so-phuc-vu-nhu-cau-phat-trien-638411/

 

Nguồn: Báo Nhân dân điện tử

Lượt xem: 607

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)