Thứ năm, 04/02/2021 14:55 GMT+7

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách của Cục Năng lượng nguyên tử

Cục Năng lượng nguyên tử đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-NLNT ngày 25/01/2021 về việc công bố công khai tình hình thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách của Cục Năng lượng nguyên tử bao gồm:
- Biểu số 02 : Công khai dự toán NSNN năm 2021.
- Biểu số 03: Công khai thực hiện dự toán NSNN của 12 tháng năm 2020.
- Biểu số 04: Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019.

Chi tiết về Quyết định và các biểu kèm theo xem tại Tài liệu đính kèm./.

Quyết định số 04/QĐ-NLNT ngày 25/01/2021

 

Nguồn: Cục Năng lượng nguyên tử

Lượt xem: 349

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)