Thứ năm, 21/01/2021 20:19 GMT+7

An ninh việc làm đối với người lao động tại các khu công nghiệp trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Ngày 20/1, tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra buổi nghiệm thu Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước “An ninh việc làm đối với người lao động tại các khu công nghiệp trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” mã số KX.01.39/16-20 thuộc Chương trình KX.01/16-20 do Viện Nghiên cứu và Phát triển bền vững Vùng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu.
 

Báo cáo tại Hội nghị nghiệm thu, TS. Nguyễn Thị Thanh Hương chủ nhiệm đề tài đã báo cáo khái quát tình hình nghiên cứu và kết quả thực hiện đề tài. Cụ thể, đề tài đã đặt ra mục tiêu: Làm rõ cơ sở lý luận về an ninh việc làm đối với người lao động tại các khu công nghiệp trong bối cảnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa của Việt Nam; Làm rõ thực trạng an ninh việc làm đối với người lao động tại các khu công nghiệp trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam thời gian qua đồng thời Dự báo xu hướng và đề xuất giải pháp chính sách đảm bảo an ninh việc làm đối với người lao động tại các khu công nghiệp trong bối cảnh mới của Việt Nam

Qua đó kết quả Đề tài đã khẳng định và góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách về an sinh xã hội, thị trường lao động và an ninh việc làm trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhội nhập quốc tế. Thông qua việc chuyển giao các báo cáo và nguồn dữ liệu, các cơ quan nói trên có thêm căn cứ và nguồn tham khảo để có thể cân nhắc trong việc xây dựng chủ trương, chính sách và pháp luật.
 

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương chủ nhiệm đề tài báo cáo trước Hội đồng.

Theo TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, Đề tài cũng đã có đóng góp vào hướng nghiên cứu mang tính liên ngành về an ninh việc làm, an ninh linh hoạt đối với người lao động. Trên cơ sở đó, trong các điều kiện cho phép, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn chủ đề này, thông qua việc triển khai các đề tài, dự án khác có liên quan.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, Hội đồng nghiệm thu đã tham gia đánh giá, góp ý trực tiếp vào báo cáo tổng luận đề tài. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao tính thực tiễn đặc biệt phần khảo sát của đề tài và cho rằng, đề tài đã làm rõ được thực trạng an ninh việc làm của người lao động tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên, kết cấu và cách đặt tên các chương của đề tài chưa khoa học, cần sắp xếp, sửa chữa lại cho hợp lý hơn.

Với kết quả đạt được, Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu nhất trí thông qua với mức đạt.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 276

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)