Thứ năm, 07/01/2021 15:05 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới theo các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và áp dụng thử nghiệm cho khu vực Bắc Trung Bộ, Mã số nhiệm vụ: KC.08.36/16-20

I. Những thông tin chung

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới theo các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và áp dụng thử nghiệm cho khu vực Bắc Trung Bộ

Mã số nhiệm vụ: KC.08.36/16-20

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Xuân Hiển

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

2. Quyết định thành lập Hội đồng

Quyết định số 357/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nội bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

Quyết định số 360/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu về việc thành lập Tổ chuyên gia tư vấn đánh giá, nghiệm thu nội bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

3. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng:

Thời gian:

- Bắt đầu: 14h00

- Kết thúc: 16h30

Địa điểm: Phòng 116-118, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số 23, ngõ 62, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

4. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên: 9/9

Vắng mặt: 0 người, gồm:

5. Khách mời tham dự họp Hội đồng

TT

Đơn vị công tác

Họ và tên

1

GS. TS. Nguyễn Vũ Việt

Ban Chủ nhiệm Chương trình KC08

2

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bằng

Thư ký Chương trình KC08

3

Trần Trung Thành

Phòng KHTC

 

II. Nội dung làm việc của Hội đồng:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Thông báo kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.08.36/16-20 (.doc)

Thông báo kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.08.36/16-20 (.pdf)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 965

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)