Thứ sáu, 18/12/2020 15:02 GMT+7

Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho Công ty TNHH Thế Kỷ và Công ty TNHH Ô tô Chiến Thắng

Sáng 16/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho Công ty TNHH Thế Kỷ và Công ty TNHH Ô tô Chiến Thắng. Trung tâm Khoa học - công nghệ và Đổi mới sáng tạo là đơn vị tư vấn xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp.

Việc đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp dựa trên 5 thành phần (hiện trạng công nghệ, thiết bị sản xuất, hiệu quả khai thác công nghệ, năng lực tổ chức quản lý, năng lực nghiên cứu phát triển, năng lực đổi mới sáng tạo) cho thấy: Công ty TNHH Thế kỷ có tổng điểm các thành phần công nghệ đạt 47 điểm và hệ số đóng góp công nghệ T­­­­cc đạt 0,47; Công ty TNHH Ô tô Chiến Thắng có tổng điểm các thành phần công nghệ đạt 48 điểm, hệ số đóng góp công nghệ Tcc đạt 0,46, đều đạt trình độ công nghệ trung bình. Các nghiên cứu cũng đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực tài chính của các công ty, các yếu tố thị trường, đối thủ của doanh nghiệp, trên cơ sở đó phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức (SWOT) cho các doanh nghiệp.
 

Quang cảnh hội nghị.

Kết hợp với quan điểm phát triển của các doanh nghiệp, nhóm tư vấn xây dựng nhiệm vụ đổi mới công nghệ phù hợp cho từng doanh nghiệp. Với Công ty TNHH Thế Kỷ, 5 nhiệm vụ đổi mới công nghệ được xây dựng liên quan tới việc đầu tư hệ thống phay CNC; nghiên cứu sản phẩm mới xuồng ba thân; hoàn thiện công tác tổ chức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng hệ thống thông tin phục vụ sản xuất, quản lý, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo; nghiên cứu ứng dụng công nghệ in 3D trong sản xuất một số chi tiết... Với Công ty TNHH Ô tô Chiến Thắng, 5 nhiệm vụ đổi mới công nghệ tập trung vào: nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; cải tiến một số công đoạn trong dây chuyền lắp ráp xe tải; hoàn thiện công tác tổ chức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường đầu tư cho việc nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo; phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa, tạo chuỗi cung ứng để sản xuất, lắp ráp ô tô.

 Việc xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho 02 doanh nghiệp hướng tới mục tiêu nâng tổng điểm các thành phần công nghệ của Công ty TNHH Thế Kỷ từ 47 lên 69, hệ số đóng góp công nghệ tăng từ 0,47 lên 0,69; Công ty TNHH Ô tô Chiến Thắng nâng tổng điểm các thành phần công nghệ từ 48 lên 67, hệ số đóng góp nâng từ 0,46 lên 0,6, đạt trình độ công nghệ trung bình tiên tiến.

Trên cơ sở ý kiến của đại diện 02 doanh nghiệp và ý kiến các chuyên gia, Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá, việc xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp có ý nghĩa thực tiễn, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới./.

Nguồn: Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN Hải Phòng

Lượt xem: 473

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)