Thứ hai, 22/06/2020 15:16 GMT+7

Bộ KH&CN phối hợp hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế trong triển khai xây dựng đề án khu công nghệ cao

Ngày 19/6/2020, triển khai thực hiện Thông báo số 1654/TB-BKHCN ngày 09/6/2020 của Bộ KH&CN về kết quả buổi làm việc giữa Lãnh đạo Bộ KH&CN và Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn công tác của Vụ Công nghệ cao do đồng chí Đàm Bạch Dương, Vụ trưởng làm trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế và có buổi làm việc tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến đề án khu công nghệ cao tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Buổi làm việc tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì; tham dự có đại diện lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan; về phía Vụ Công nghệ cao, Bộ KH&CN có Vụ trưởng và chuyên viên chuyên trách theo dõi, hỗ trợ các khu công nghệ cao. Trong buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác đã trực tiếp đi khảo sát một số địa điểm thuộc khu vực dự kiến xây dựng Khu công nghệ cao Thừa Thiên Huế tại xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.


Đồng chí Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi làm việc.


Đề án Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai xây dựng nhằm cụ thể hoá chủ trương được nêu tại Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị.

Tại buổi làm việc, trên cơ sở nội dung báo cáo tổng hợp của đại diện lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế về dự thảo đề án Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế, đại diện các sở, ban, ngành đã tích cực trao đổi, đóng góp ý kiến xây dựng đề án.
 

Đồng chí Hồ Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày tóm tắt đề án Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế.
 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đàm Bạch Dương, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao đã đánh giá cao sự tích cực, chủ động tham gia của Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như các sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan trong việc chuẩn bị, góp ý xây dựng nội dung đề án Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế; chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập đề án, đồng thời cũng đề nghị tỉnh tập trung vào những mặt thuận lợi, thế mạnh đặc thù của địa phương trong mối quan hệ kết nối, tương hỗ với Khu Công nghệ cao Đà Nẵng - là khu công nghệ cao có khoảng cách địa lý không xa so với khu vực dự kiến xây dựng Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế và đang trong giai đoạn tập trung thu hút đầu tư. Vụ Công nghệ cao cam kết sẽ tích cực, chủ động thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ KH&CN trong việc phối hợp, hỗ trợ Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh trong quá trình triển khai xây dựng, hoàn thiện đề án Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế ở mức độ cao nhất. Đề án Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế được hoàn thiện sẽ là cơ sở để Bộ KH&CN gửi lấy ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trước khi thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã cảm ơn và ghi nhận những đóng góp thiết thực, chất lượng của các sở, ban, ngành của tỉnh đối với đề án khu công nghệ cao, ghi nhận những ý kiến thiết thực và hỗ trợ kịp thời của Vụ Công nghệ cao, Bộ KH&CN; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh trong quá trình xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, trao đổi, đồng chí Phan Thiên Định đề nghị Sở KH&CN tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa, cập nhật đề án, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh cũng như Vụ Công nghệ cao, Bộ KH&CN trong quá trình xây dựng, hoàn thiện đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật hiện hành./.

 

 

Nguồn: Vụ Công nghệ cao

Lượt xem: 1752

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)