Thứ ba, 07/04/2020 20:03 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia “Luận cứ khoa học cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ của doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng của Việt Nam”, Mã số: KX.01.22/16-20

I. Thông tin chung:

1.1. Tên đề tài: " Luận cứ khoa học cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ của doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng của Việt Nam "

1.2. Mã số: KX.01.22/16-20

1.3. Kinh phí thực hiện: 2.820 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.820 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.4 Thời gian thực hiện: 28 tháng, từ tháng 09/2017 đến hết tháng 12/2019 (bao gồm thời gian gia hạn: 04 tháng).

1.5 Tổ chức chủ trì: Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1.6. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đào Văn Hùng

1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh  khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Đào Văn Hùng

PGS. TS

Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Đào Hoàng Tuấn

TS

Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3

Nguyễn Thị Minh Huệ

PGS. TS

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo

4

Trần Thị Thanh Tú

PGS. TS

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

5

Phạm Minh Tú

TS

Công ty Quản lý tài sản (VAMC), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

6

Nguyễn Thị Hồng Thúy

TS

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

7

Nguyễn Thị Nhung

TS

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

8

Phùng Thế Đông

TS

Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 4 năm 2020

2.2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 1153

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)