Thứ ba, 11/02/2020 16:22 GMT+7

Thông báo tình hình cung cấp thông tin cho Portal MOST năm 2019

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Khoa học và Công nghệ chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị trong thời gian qua về việc cung cấp thông tin cho Cổng Thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ (Portal MOST).

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 4033/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý, cung cấp thông tin cho Cổng Thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo tới Quý đơn vị nội dung sau:

1. Kết quả cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ của các đơn vị trực thuộc Bộ năm 2019. Báo cáo được đăng tải trên Portal MOST tại địa chỉ www.most.gov.vn, mục “Thông báo”.

2. Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế tổ chức quản lý, cung cấp thông tin cho Cổng Thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 4033/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Quy chế được đăng tải trên Portal MOST tại địa chỉ www.most.gov.vn, mục “Văn bản chỉ đạo, điều hành”.

Trung tâm Công nghệ thông tin trân trọng thông báo để Quý đơn vị biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Tệp đính kèm:

Báo cáo số 18/BC-TTCNTT ngày 14/01/2020

Công văn số 29/TTCNTT-BBT ngày 10/02/2020

 

Nguồn: Trung tâm Công nghệ thông tin

Lượt xem: 282

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)