Thứ sáu, 27/12/2019 15:19 GMT+7

Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến đào tạo cán bộ chính trị trong quân đội hiện nay

Sáng ngày 24/12/2019, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề: “Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đến đào tạo cán bộ chính trị trong quân đội hiện nay”.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ; đại biểu lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu; các tướng lĩnh, nhà khoa học; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy một số học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và các đồng chí đại diện cho các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị của Học viện Chính trị.

Với gần 70 bài tham luận của các tướng lĩnh, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, học viên trong và ngoài Học viện gửi tới Ban Tổ chức Hội thảo. Các ý kiến tham luận tại Hội thảo đã tập trung làm rõ thêm những vấn đề cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; phân tích, nhận diện những thời cơ và thách thức trước tác động, ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng như trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn hiện nay; làm rõ sự tác động đến xây dựng quân đội cách mạng và đào tạo cán bộ, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; đề xuất nhiều giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chính trị trong Quân đội trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; xác định trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong đấu tranh tư tưởng, lý luận trước bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
 

Đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ phát biểu tại Hội thảo.
 

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ - Người theo dõi, chỉ đạo ứng dụng chuyển giao công nghệ của Bộ đánh giá cao Hội thảo do Học viện Chính trị tổ chức. Đồng chí chia sẻ các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành tựu khoa học, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, Học viện Chính trị cần tiếp tục giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; đổi mới chương trình, nội dung đào tạo đáp ứng tình hình mới; xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên trước tác động tiêu cực của cuộc Cách mạng 4.0; giữ vững định hướng chính trị trong nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục…
 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội thảo.
 

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện yêu cầu sau Hội thảo, các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị cần phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục triệt để những hạn chế yếu kém; đồng thời tiếp thu kinh nghiệm, cách làm hay những giải pháp hữu ích để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị ở Học viện. Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ hiểu rõ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, những cơ hội, thách thức với nhiệm vụ giáo dục – đào tạo của Học viện; đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào quá trình dạy học và xây dựng Học viện theo mô hình “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, giáo trình, tài liệu, phòng học chuyên dùng và phương tiện dạy học hiện đại; các cấp ủy, chỉ huy cần lựa chọn những công việc cụ thể, thiết thực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo khí thế thi đua mới trong toàn Học viện.

Nguồn: Đại úy Hà Trọng Sức, Hệ 6, Học viện Chính trị

Lượt xem: 837

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)