Thứ tư, 15/05/2019 15:39 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu triển khai ghép phổi lấy từ người cho chết não”, mã số ĐTĐL.CN-30/15

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu triển khai ghép phổi lấy từ người cho chết não”, mã số ĐTĐL.CN-30/15 được đăng tải chi tiết tại đây.

 

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1144

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)