Thứ hai, 24/05/2021 15:05 GMT+7

Tạo nền tảng hạ tầng cho doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) cho biết, Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” đã kết thúc sau 10 năm triển khai.

Công ty Cổ phần Bóng đèn và Phích nước Rạng Đông có nhiều thành công về năng suất, chất lượng.

Chương trình đã góp phần đáng kể giúp doanh nghiệp Việt Nam tạo lập nền tảng hạ tầng cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng, bao gồm hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; mạng lưới tổ chức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cụ thể áp dụng trong doanh nghiệp.

Cụ thể, Bộ KH và CN và các Bộ, ngành đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng trên 6000 TCVN. Đến nay, hệ thống TCVN có khoảng 13.000 TCVN với mức độ hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 60%, đạt mục tiêu đề ra. Hệ thống QCVN hiện có khoảng 800 QCVN do 14 Bộ quản lý chuyên ngành/lĩnh vực ban hành.

Việc hệ thống TCVN với tỷ lệ hài hòa với quốc tế khá cao đã đáp ứng kịp thời nhu cầu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa chủ lực của nền kinh tế, yêu cầu quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn vệ sinh sức khỏe con người và môi trường.

Hệ thống quy chuẩn quốc gia trở thành công cụ quan trọng trong việc hỗ trợ các hoạt động quản lý nhà nước, nhằm kiểm soát các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ kém chất lượng ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nguy cơ tiềm ẩn.

Đồng thời, Bộ KH và CN đã phối hợp với các Bộ, ngành đẩy mạnh việc rà soát, xây dựng các QCVN theo hướng QCVN quy định cụ thể biện pháp quản lý, bảo đảm không gây cản trở đối với thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cơ chế hậu kiểm. Do đó, hệ thống QCVN càng được hoàn thiện, đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

​Trong khuôn khổ Chương trình, có 58/63 địa phương đã có dự án năng suất chất lượng được phê duyệt. Một số địa phương không xây dựng dự án năng suất chất lượng riêng,nhưng đã triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng trong khuôn khổ các Chương trình, đề án, dự án KH và CN. Thông qua đó, số doanh nghiệp được phổ biến, hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng đã tăng lên đáng kể.  

Bên cạnh đó, Chương trình đã góp phần dần hình thành đội ngũ chuyên gia tư vấn, các tổ chức tư vấn về năng suất chất lượng có am hiểu sâu về các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến chất lượng có khả năng hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cải tiến hoạt động quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Chương trình cũng đã đổi mới về hình thức truyền thông, với chuyên mục riêng, phóng sự trên truyền hình; nội dung tập trung quảng bá, tôn vinh, chia sẻ về doanh nghiệp điển hình đã thành công trong việc tăng năng suất chất lượng; chuyên gia tư vấn cụ thể tại từng doanh nghiệp điển hình. Thông qua đó, lan tỏa đến các doanh nghiệp ý thức học hỏi, biết và chọn riêng cho mình công cụ quản lý nâng cao năng suất chất lượng; định hướng người tiêu dùng yêu thích các sản phẩm nội địa, hiểu biết hơn về lựa chọn hàng hóa chất lượng hay kém chất lượng./.

Liên kết nguồn tin:

https://nhandan.com.vn/science-news/tao-nen-tang-ha-tang-cho-doanh-nghiep-nang-cao-nang-suat-chat-luong-647212/

Nguồn: Báo Nhân dân điện tử

Lượt xem: 716

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)