Thứ sáu, 14/05/2021 09:15 GMT+7

Sẽ có cẩm nang hướng dẫn thương mại hóa kết quả nghiên cứu

Cẩm nang sẽ hướng dẫn các trường đại học, viện nghiên cứu Việt Nam cách thương mại hóa kết quả nghiên cứu, sẽ được công bố trong ngày 18/5.

Thông tin được bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia Việt Nam chia sẻ tại buổi tiếp xã giao của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt hôm 13/5. Bà Robyn Mudie cho biết, cẩm nang là một trong số nhiều kết quả thực tế từ năm 2017 trong chương trình A4I - Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Australia (Aus4Innovaiton – A4I). Sổ tay hướng dẫn Thương mại hóa kết quả nghiên cứu bằng hai ngôn ngữ Anh - Việt đã được hoàn thành và xuất bản, ở cả định dạng in và trực tuyến. Cẩm nang này hướng dẫn các nhà nghiên cứu quá trình thương mại hóa, giải quyết các khó khăn trong quá trình thương mại hóa ở Việt Nam.
 

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt (phải) và bà Robyn Mudie tại buổi tiếp ngày 13/5. Ảnh: Ngũ Hiệp.
 

A4I là Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo do chính phủ Australia tài trợ cho Việt Nam với tổng kinh phí 10 triệu AUD, thực hiện trong giai đoạn 4 năm (2018-2022). Chương trình do Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia (CSIRO) quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện. Có 4 hợp phần được triển khai, tập trung Xây dựng tầm nhìn chiến lược số (Digital Foresighting); Thương mại hóa kết quả nghiên cứu (SCP); Cơ chế tài trợ cạnh tranh (Competitive Grants); Hỗ trợ chính sách về đổi mới sáng tạo (Innovation Policy).

Đại sứ Robyn Mudie cho biết, chính phủ Australia quyết định tăng tài trợ cho giai đoạn 1 của chương trình (thêm 3,5 triệu AUD, nâng tổng ngân sách lên 13,5 triệu AUD giai đoạn 2017-2022) nhằm hỗ trợ cho 5 sáng kiến mới và chuẩn bị cho Giai đoạn 2 của Chương trình đến năm 2025.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao các kết quả về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Australia. Ông cho biết, lĩnh vực tri thức và đổi mới sáng tạo trở thành một trong ba trụ cột quan trọng bên cạnh hợp tác về kinh tế và quốc phòng - an ninh. Việc hợp tác mang lại hiệu quả thực tế cho các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước và thúc đẩy trụ cột tri thức và đổi mới sáng tạo trong quan hệ đối tác chiến lược. Ông mong muốn hai bên sớm tổ chức ngày hội trình diễn kết quả Chương trình khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, để truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo cho cộng đồng khoa học và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong định hướng phát triến đất nước 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được Đảng và chính phủ xác định như một đột phá chiến lược, là động lực chính góp phần đưa Việt Nam đạt mục tiêu trở thành nước có công nghiệp hiện đại vào năm 2030, nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Hợp tác và hội nhập quốc tế là một trong các giải pháp quan trọng giúp Việt Nam nhanh chóng nâng cao tiềm lực và trình độ khoa học công nghệ. Với định hướng đó, Australia là một trong các đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam trong hợp tác về khoa học - công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, với nhiều hợp phần khác nhau, những kết quả sau hơn 3 năm triển khai Chương trình A4I đang đóng góp vào phát triển của Việt Nam cũng như hoạch định chính sách và kế hoạch phát triển về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong những năm tới.

Cụ thể, trong Báo cáo "Tương lai nền kinh tế số Việt Nam" đã xác định rõ hàm lượng công nghệ trong mức độ về tăng trưởng kinh tế, tăng năng suất lao động xác định rõ ra thành phần nào ở mỗi nhóm ngành đã có tăng trưởng tốt, và thành phần cần phải tiếp tục xử lý những hạn chế yếu kém. Trong "Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" 10 năm tới của Việt Nam, do Bộ Khoa học và Công nghệ đang chủ trì sẽ đưa ra những chính sách, giải pháp phù hợp để thúc đẩy hơn nữa những kết quả đã đạt được của khoa học và công nghệ Việt Nam.

Một số kết quả nổi bật:

Hợp phần I: Xây dựng Báo cáo "Tương lai nền kinh tế số Việt Nam" và công bố tháng 5/2019, được sử dụng, dẫn chiếu trong nhiều tài liệu, các diễn đàn kinh tế cấp cao. Các khuyến nghị của Báo cáo mở đường cho các hợp tác tiếp theo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, CSIRO và Đại học Queensland trong thiết kế mô hình kinh tế lượng đánh giá tác động của công nghệ và R&D tới năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế.

Ở hợp phần 2: Thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Trong hợp phần này hàng trăm giảng viên tại Đại học Cần Thơ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Cục NATEC. được đào tạo về thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Xây dựng Sổ tay hướng dẫn Thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Hợp phần 3: Đã tiến hành 3 đợt kêu gọi tài trợ (năm 2019, 2020 và 2021) với khoảng 270 đề xuất dự án từ các viện, trường, doanh nghiệp của hai nước Việt Nam và Australia. Có 8 dự án đã được lựa chọn tài trợ với tổng kinh phí 3.6 triệu AUD, trong đó 3 dự án đã kết thúc thành công đầu năm 2021. Hiện đang đánh giá đề xuất dự án cho đợt tài trợ năm 2021, với ngân sách khoảng 1.5 triệu AUD.

Hợp phần 4: Hỗ trợ chính sách về đổi mới sáng tạo. Với sự hỗ trợ của nhóm chuyên gia CSIRO, đã cung cấp cho Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng (VISTI) tạo 7 mô hình xuất sắc của Australia và kinh nghiệm thực tế phát triển Trung tâm đối mới sáng tạo, xây dựng thí điểm mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo hiệu quả (Efficient Innovation Center) ở Việt Nam.

Hỗ trợ xây dựng Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Liên kết nguồn tin: https://vnexpress.net/se-co-cam-nang-huong-dan-thuong-mai-hoa-ket-qua-nghien-cuu-4277842.html

Nguồn: vnexpress.net

Lượt xem: 831

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)