Chứng chỉ kĩ sư hạng 3

Ngày cập nhật: 19/05/2021

Hỏi :(Hoàng Thị Yến - hoangyenbk1993@gmail.com)

Tôi đang có nhu cầu gấp về chứng chỉ kĩ sư hạng 3, vậy bao giờ có lớp, hoặc có tổ chức lớp học tại tỉnh Bắc Kạn không ạ

Trả lời :

Kính gửi Chị Hoàng Thị Yến,
 

1. Ngày 26/02/2021, lãnh đạo Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã có Công văn số 111/HVKHCN về đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2021, chị Hoàng Thị Yến có nhu cầu đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2021 có thể truy cập vào website của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: https://www.most.gov.vn; website của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tại địa chỉ: www.visti.gov.vn,  để có hướng dẫn chi tiết và gửi công văn đăng ký tham dự về Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo theo địa chỉ 38 Ngô Quyền Hoàn Kiếm, Hà Nội. Căn cứ Công văn đăng ký nhu cầu của Anh/Chị, Học viện sẽ thông tin đến Anh/Chị khi có lịch khai giảng theo thông tin đã đăng ký trên Công văn.

2. Đơn vị chị Hoàng Thị Yến muốn mở lớp riêng tại Bắc Kạn, Đơn vị Chị cần gửi Công văn, tổng hợp danh sách học viên có nhu cầu và cử cán bộ đầu mối để liên lạc, phối hợp với Học viện thống nhất phương án, điều kiện tổ chức lớp riêng.
 

 Trân trọng cảm ơn.

Học viện Khoa học, Công nghệ Và Đổi mới sáng tạo