Nhập khẩu robot hàn Hitachi sản xuất năm 1989

Ngày cập nhật: 29/10/2020

Hỏi :(Khuất Quang Hùng - hungkq@gmail.com)

Kính gửi Bộ KH và CN, chúng tôi có nhu cầu mua robot Nhật cũ về cho công đoạn hàn, đáp ứng nhu cầu chất lượng hàng xuất khẩu và nâng cao năng lực trong sản xuất của chúng tôi. Chúng tôi tìm được máy robot Hitachi M6100 sản xuất năm 1989, còn đang hoạt động tốt. Vậy cho chúng tôi hỏi có thể nhập khẩu được robot này về không để chúng tôi đặt mua và đem về phục vụ cho sản xuất hàng gang thép của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn! Khuất Quang Hùng Giám đốc Công ty TNHH Hùng Anh Hà Nội

Trả lời :

Kính gửi độc giả Khuất Quang Hùng,

          Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 Thủ tướng Chính phủ Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhằm ngăn chặn các máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng "khi nhập khẩu" vào Việt Nam không đủ điều kiện về an toàn, tiết kiệm năng lượng, và bảo vệ môi trường. Trong đó, tiêu chí về tuổi của máy móc, thiết bị là một trong những điều kiện quan trọng để xem xét xác định.

       Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg, các khẩu máy móc, thiết bị vượt quá tuổi quy định tại khoản 1 Điều 6 (Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Đối với máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể, tuổi thiết bị được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định) muốn nhập khẩu phải đáp ứng các tiêu chí về công suất hoặc hiệu suất còn lại và mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng của máy móc, thiết bị so với thiết kế.

         Ngoài ra, việc nhập khẩu máy móc, thiết bị phải được Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét và đồng ý bằng văn bản. Hồ sơ đề nghị, trình tự thủ tục xem xét thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 9 của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg. Trong đó, Chứng thư giám định phải được cấp bởi tổ chức giám định được chỉ định theo quy định tại Điều 11 của Quyết định này. Nội dung chứng thư giám định thực hiện đầy đủ theo quy định tại điểm a, b, c, d, g khoản 1 Điều 10 của Quyết định này.

          Khuyến cáo:

          - Doanh nghiệp cần làm thủ tục giám định trong trạng thái đang hoạt động ở nước xuất khẩu, trước khi làm thủ tục nhập về Việt Nam.

          - Đối với thiết bị robot Hitachi  M6100 sản xuất năm 1989, có tuổi trên 30 năm, dù còn hoạt động được nhưng đã quá cũ và lạc hậu so với các máy móc, thiết bị hiện nay. Do đó, doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ trước khi làm thủ tục xin cấp phép nhập khẩu.

           Trân trọng.

 Lỗi ‭[6]‬

Lỗi Phần Web: Không hiển thị hay nhập được Phần Web hay Điều khiển Biểu mẫu Web trên Trang này. Không tìm thấy loại NCS.Webpart.Tintuc.NCS_Webpart_Tintuc.Thongbaomoi.Thongbaomoi, NCS.Webpart.Tintuc, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=9ec5fb9b4ce5f24c hoặc loại không được đăng ký là an toàn. ID Tương quan: 6d62de9f-02a2-c098-02d9-8e94c42a4374.

 Lỗi ‭[5]‬

Lỗi Phần Web: Không hiển thị hay nhập được Phần Web hay Điều khiển Biểu mẫu Web trên Trang này. Không tìm thấy loại NCS.Webpart.MolisaHome.LienKetWebsite_Right.LienKetWebsite_Right, NCS.Webpart.MolisaHome, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=4e6dde30bead2025 hoặc loại không được đăng ký là an toàn. ID Tương quan: 6d62de9f-02a2-c098-02d9-8e94c42a4374.

 Lỗi ‭[4]‬

Lỗi Phần Web: Không hiển thị hay nhập được Phần Web hay Điều khiển Biểu mẫu Web trên Trang này. Không tìm thấy loại NCS.Webpart.Tintuc.NCS_Webpart_Tintuc.Danhmuclienket.Danhmuclienket, NCS.Webpart.Tintuc, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=9ec5fb9b4ce5f24c hoặc loại không được đăng ký là an toàn. ID Tương quan: 6d62de9f-02a2-c098-02d9-8e94c42a4374.

 Lỗi ‭[3]‬

Lỗi Phần Web: Không hiển thị hay nhập được Phần Web hay Điều khiển Biểu mẫu Web trên Trang này. Không tìm thấy loại NCS.Webpart.MolisaHome.LienKetWebsite.LienKetWebsite, NCS.Webpart.MolisaHome, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=4e6dde30bead2025 hoặc loại không được đăng ký là an toàn. ID Tương quan: 6d62de9f-02a2-c098-02d9-8e94c42a4374.

 Lỗi ‭[2]‬

Lỗi Phần Web: Không hiển thị hay nhập được Phần Web hay Điều khiển Biểu mẫu Web trên Trang này. Không tìm thấy loại NCS.Webpart.Tintuc.NCS_Webpart_Tintuc.VideoHot.VideoHot, NCS.Webpart.Tintuc, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=9ec5fb9b4ce5f24c hoặc loại không được đăng ký là an toàn. ID Tương quan: 6d62de9f-02a2-c098-02d9-8e94c42a4374.

 Lỗi ‭[1]‬

Lỗi Phần Web: Không hiển thị hay nhập được Phần Web hay Điều khiển Biểu mẫu Web trên Trang này. Không tìm thấy loại NCS.Webpart.Tintuc.NCS_Webpart_Tintuc.ThongKeLuotTryCap.ThongKeLuotTryCap, NCS.Webpart.Tintuc, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=9ec5fb9b4ce5f24c hoặc loại không được đăng ký là an toàn. ID Tương quan: 6d62de9f-02a2-c098-02d9-8e94c42a4374.